събота, 3 октомври 2009 г.

КАК СЕ ПРАВИ ЧЕРВЕНО ВИНО

Червеното вино е най-широ­ко произвежданото у нас. Използват се известните сортове червено грозде - Широка мелнишка лоза, Мавруд, Мерло, Гъмза, Каберне ферментацията протича със семките, кожите и чепките.

Смачкването се прави като при белите вина в бъчви с решетка пред канелата.

Мъстта е мътна и се налага откаляване. На 1 литър мъст се прибавя 1 грам 6%-ова серниста киселина. Така приготвената мъст се оставя се оставя да престои 16-20 часа.

Ако оставите да престои на ( по-хладно, избистрянето щe протече по-бързо и по-качествено. След това избистрената мъст се претака в съда за ферментация.

Не бива да се пълни, а да се остави малко празен отгоре. Отделената кал се прибавя към джибрите и след като фермен-тира се използва за варене на Тракия. След това на 100 литра мъст се прибавя 2% мая от дрожди.

Когато гроздовата каша фер­ментира, на повърхността на мъстта изплуват твърдите части от гроздето. Там образуват шуплест пласт, който се нарича шапка. Тя се намира над мъстта и много бързо и лесно вкисва.
Това може да развали цялото вино.


За да се потопи шапката се използва решетка от надупчена дъска или от летви, заковани
на разстояние най-много 1 сан­тиметър. Нарича се лъжливо горно дъно. Преди да поставите решетката, трябва да източите малко мъст, а след като поста­вите решетката, да я изсипете отгоре. Така над шапката ше има мъст и няма да вкисне.

Ако искате да направите на­истина много добро и качестве­но вино, през първите дни тряб­ва веднъж да го преточите.

Когато ферментацията при­ключи напълно, трябва да се от­делят твърдите части от виното. Ако направите това отделяне по-рано или по-късно, рискува­те да развалите качеството на виното. Ако се забавите, виното ви ще е много стипчиво и с лошцвят. Ако избързате, виното ще е слабо и с блед цвят.

Така полученото младо вино! се оттака от джибрите и се оставя в пълни съдове, докато приключи тихата ферментация. След това отново се претака, за да се махне образуваната кал. След това в съда за фермен­тация остават джибри, от които, чрез трамбоване или през при­тискане с преси може да отделят още около 5-6% вино.